Economisirea de energie şi hârtie

Reglarea modurilor de economisire a energiei

Eco-Mode (Mod economic)
  1. Din ecranul de început, atingeţi Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Modul Eco.

  2. Selectaţi o setare.

Modul Sleep (Repaus)
  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus.

  2. Introduceţi numărul de minute după care imprimanta va intra în modul Repaus.

Modul Hibernare
  1. Din ecranul de început, atingeţi Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare.

  2. Setează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

  3. Note:

Reglarea luminozităţii ecranului imprimantei

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Preferinţe > Luminozitate ecran.

  2. Reglaţi setarea.

Economisirea consumabilelor