Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acţiune

Da

Nu

 1. Utilizaţi plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.

  Notă: Imprimarea pe plicuri cu conţinut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.

Se lipeşte plicul la imprimare?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Imprimarea de documente colaţionate nu funcţionează

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Imprimare > Aspect > Colaţionare.

 2. Setaţi Asamblare la Pornit.

 3. Imprimaţi documentul.


Sunt paginile asamblate corect?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. Din documentul pe care încercaţi să-l imprimaţi, deschideţi dialogul Imprimare şi apoi selectaţi Asamblare.

 2. Imprimaţi documentul.


Sunt paginile asamblate corect?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Reduceţi numărul de pagini de imprimat.

 2. Imprimaţi documentul.


Sunt paginile asamblate corect?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Încreţire hârtie

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Deplasaţi ghidajele pentru hârtie din tavă în poziţia corectă pentru hârtia încărcată.


Hârtia mai este îndoită?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Hârtia mai este îndoită?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Scoateţi hârtia din tavă şi întoarceţi-o.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Hârtia mai este îndoită?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o încărcaţi.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Hârtia mai este îndoită?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Legarea tăvilor nu funcţionează

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Verificaţi dacă tăvile conţin hârtie de aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip.

 2. Verificaţi dacă ghidajele hârtiei sunt poziţionate corect.

 3. Imprimaţi documentul.


Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Hârtie > Configuraţie tavă > Dimensiune/Tip hârtie.

 2. Setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile legate.

 3. Imprimaţi documentul.


Se leagă corect tăvile de hârtie?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Verificaţi conexiunea tăvii

Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Hârtia se blochează frecvent

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Trageţi tava afară.

 2. Verificaţi dacă hârtia este încărcată în mod corect.

  Note:

  • Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziţionate corect.
  • Asiguraţi-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
  • Asiguraţi-vă că imprimaţi pe tipul şi dimensiunea de hârtie recomandate.
 3. Introduceţi tava.

 4. Imprimaţi documentul.


Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Din meniul Hârtie de pe panoul de control, verificaţi dacă imprimanta detectează dimensiunea corectă de hârtie.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

 2. Imprimaţi documentul.


Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acţiune

Da

Nu

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conţinut blocat.

 2. Selectaţi Activat sau Automat.

 3. Aplicaţi modificările.

Au fost retipărite paginile blocate?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.