Probleme de tipărire

Operaţiile confidenţiale şi alte operaţii memorate nu se tipăresc

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din panoul de control, verificaţi dacă documentele apar în lista operaţiilor memorate.

  Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimaţi-le folosind opţiunile de printare şi memorare.

 2. Imprimaţi documentele.


S-au imprimat documentele?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

Lucrarea de imprimare poate conţine o eroare de formatare sau date nevalide.

 • Ştergeţi lucrarea de imprimare, apoi retrimiteţi-o.

 • Pentru fişiere PDF, generaţi un nou fişier şi apoi imprimaţi documentele.


S-au imprimat documentele?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

Dacă imprimaţi de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.

Pentru utilizatorii de Windows
 1. Deschideţi dialogul Preferinţe tipărire.

 2. Din secţiunea Imprimare şi Memorare, selectaţi Menţinere documente duplicate.

 3. Introduceţi un cod PIN.

 4. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh
 1. Salvaţi şi denumiţi fiecare lucrare în mod diferit.

 2. Trimiteţi lucrarea individual.


S-au imprimat documentele?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 4.

Pas 4

 1. Ştergeţi alte lucrări în aşteptare pt. a elibera memoria imprimantei.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-au imprimat documentele?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

 1. Adăugare memorie imprimantei.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-au imprimat documentele?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Imprimare lentă

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Asiguraţi-vă că imprimanta nu este în Modul Eco şi Modul Silenţios.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul hârtiei din dialogul Preferinţe imprimare sau Imprimare.

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setarea din panoul de control al imprimantei.
 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Reduceţi numărul de pagini de imprimat.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

 1. Eliminați operaţiile păstrate.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 5.

Problema este rezolvată.

Pas 5

 1. Conectaţi cablul imprimantei la imprimantă şi la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opţional sau la alt echipament de reţea.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 6.

Problema este rezolvată.

Pas 6

 1. Din meniul Calitate al panoului de control, setaţi Rezoluţia de tipărire la 4800CQ.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 7.

Problema este rezolvată.

Pas 7

 1. Asiguraţi-vă că imprimanta nu se supraîncălzeşte.

  Note:

  • Permiteţi imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.
  • Observaţi temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Alegerea unui loc pentru imprimantă.
 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Treceţi la pasul 8.

Problema este rezolvată.

Pas 8

 1. Adăugaţi mai multă memorie.

 2. Imprimaţi documentul.


Imprimanta imprimă lent?

Contact asistenţă pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din documentul pe care încercaţi să-l tipăriţi, deschideţi căsuţa de dialog Tipărire şi verificaţi dacă aţi selectat imprimanta corespunzătoare.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-a imprimat documentul?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. Verificaţi dacă imprimanta este pornită.

 2. Rezolvaţi orice mesaje de eroare ce sunt afişate pe ecran.

 3. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-a imprimat documentul?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Verificaţi dacă porturile sunt funcţionale şi dacă aţi conectat cablurile în mod corespunzător la calculator şi la imprimantă.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia de configurare furnizată împreună cu imprimanta.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-a imprimat documentul?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 4.

Pas 4

 1. Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi reporniţi-o.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-a imprimat documentul?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

 1. Dezinstalaţi şi reinstalaţi software-ul imprimantei.

  Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


S-a imprimat documentul?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Calitate slabă la tipărire

Pagini necompletate sau albe

Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimaţi paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipseşte. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Depanare > Pagini de calitate a imprimării de bază.

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Imprimaţi un document.


Imprimanta continuă să imprime pagini necompletate sau albe?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Înlocuirea unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Imprimaţi un document.


Imprimanta continuă să imprime pagini necompletate sau albe?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Materiale tipărite întunecate

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectaţi Color Adjust (Reglare culori).

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, măriţi luminozitatea tonerului din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Notă: De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul, textura şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

Asiguraţi-vă că hârtia nu are textura pronunţată sau suprafaţa aspră.


Imprimaţi pe hârtie cu textură pronunţată sau aspră?

Modificaţi setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimaţi.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o încărcaţi.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Treceţi la pasul 6.

Problema este rezolvată.

Pas 6

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Imagini fantomă

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Încărcaţi tava cu hârtie de tipul şi greutatea corecte.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectaţi Color Adjust (Reglare culori).

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Fundal gri

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Imprimare > Calitate.

 2. Reglaţi luminozitatea tonerului.

 3. Imprimaţi documentul.


Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Reglare culori.

 2. Începeţi procedeul.

 3. Imprimaţi documentul.


Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Imprimaţi documentul.


Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Linii orizontale închise la culoare

Notă: În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultaţi secţiunea „Defecte repetitive”.

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale închise la culoare?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) or from Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale închise la culoare?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când o încărcaţi.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale închise la culoare?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale închise la culoare?

Treceţi la pasul 5.

Problema este rezolvată.

Pas 5

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale închise la culoare?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Linii orizontale albe

O pagină cu goluri orizontale
Notă: În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultaţi secţiunea „Defecte repetitive”.

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Încărcaţi tava specificată sau alimentatorul cu tipul de hârtie recomandat.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Margini incorecte

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Strângeţi şi deplasaţi ghidajele hârtiei în poziţia corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Marginile sunt corecte?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. Din meniul Hârtie de pe panoul de control, verificaţi dacă imprimanta detectează dimensiunea corectă de hârtie.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Marginile sunt corecte?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Marginile sunt corecte?

Problema este rezolvată.

Contact asistenţa pentru clienţi.


Caractere cu margini zimţate sau inegale

Pagină care conţine text neclar

Acţiune

Da

Nu

 1. Verificaţi dacă imprimanta acceptă fonturile instalate pe calculatorul dvs.

  1. Din panoul de control, atingeţi:

   Settings (Setări) > Reports (Rapoarte) > Print (Imprimare) > Print Fonts (Fonturi de imprimare)

  2. Selectaţi PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PS Fonts (Fonturi PS).

 2. Dacă fontul nu este acceptat, instalaţi un font acceptat. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

 3. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate conţin în continuare caractere cu margini zimţate sau neuniforme?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Materiale tipărite luminoase

O pagină cu caractere imprimate care sunt prea luminoase

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectaţi Color Adjust (Reglare culori).

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, reduceţi luminozitatea tonerului din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Notă: De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul, textura şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

Asiguraţi-vă că hârtia nu are textura pronunţată sau suprafaţa aspră.


Imprimaţi pe hârtie cu textură pronunţată sau aspră?

Modificaţi setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimaţi.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o încărcaţi.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Treceţi la pasul 6.

Problema este rezolvată.

Pas 6

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.


Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Documente cu puncte şi modele

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Verificaţi dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.


Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?

Treceţi la pasul 2.

Contact asistenţa pentru clienţi.

Pas 2

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Preferinţe.

 2. Verificaţi dacă setările pentru tipul şi dimensiunea hârtiei se potrivesc cu tipul şi dimensiunea hârtiei aşezate în tavă.


Setările se potrivesc?

Treceţi la pasul 4.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Modificaţi tipul şi dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie sau reglaţi setările pentru dimensiune din tavă.

 2. Imprimaţi documentul.


Se imprimă în continuare cu pete?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

 1. Înlocuiţi hârtia cu textură pronunţată sau aspră încărcată în tavă cu hârtie simplă.

 2. Imprimaţi documentul.


Se imprimă în continuare cu pete?

Treceţi la pasul 5.

Problema este rezolvată.

Pas 5

 1. Înlocuirea unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Imprimaţi documentul.


Se imprimă în continuare cu pete?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Imprimare strâmbă sau în poziţie înclinată

O imprimare cu caractere oblice

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Scoateţi tava.

 2. Scoateţi hârtia, apoi încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când sunteţi gata să o încărcaţi.

 3. Strângeţi şi deplasaţi ghidajele hârtiei în poziţia corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

 4. Introduceţi tava.

 5. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Imprimarea este în continuare strâmbă sau în poziţie înclinată?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Verificaţi dacă imprimaţi pe o hârtie acceptată.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Imprimarea este în continuare strâmbă sau în poziţie înclinată?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Defecţiunile se repetă

Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimaţi Rigla pentru defecte de întreţinere din secţiunea Depanare a meniului Setări.

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Imprimaţi paginile mostră de calitate.

  Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Depanare > Mostre de calitate a imprimării de bază.

 2. Identificaţi câte culori prezintă defecte.


Este afectată o culoare?

Treceţi la pasul 2.

Treceţi la pasul 3.

Pas 2

 1. Utilizând Rigla pentru defecte de întreţinere, măsuraţi distanţa dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.

 2. Înlocuiţi elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.

  Unitate fotoconductor
  • 125,70 mm (4,95 inchi)

  • 35,40 mm (1,39 inchi)

  Unitate de developare

  42 mm (1,65 inchi)

 3. Imprimaţi paginile mostră de calitate.


Apar în continuare defecte?

Observaţi distanţa, apoi contactaţi asistenţa pentru clienţi sau reprezentantul de service.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Utilizând Rigla pentru defecte de întreţinere, măsuraţi distanţa dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.

 2. Înlocuiţi elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.

  Rolă de transfer

  78,50 mm (3,09 inchi)

  Modul de transfer
  • 47,10 mm (1,86 inchi)

  • 90 mm (3,54 inchi)

  Unitate de fuziune
  • 96,60 mm (3,80 inchi)

  • 127,60 mm (5,02 inchi)

 3. Imprimaţi paginile mostră de calitate.


Apar în continuare defecte?

Observaţi distanţa, apoi contactaţi asistenţa pentru clienţi sau reprezentantul de service.

Problema este rezolvată.


Imagini complet colorate sau negre

O imprimare aproape neagră

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Imprimanta continuă să imprime pagini complet colorate sau negre?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Imprimanta continuă să imprime pagini complet colorate sau negre?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate

O pagină trunchiată şi o pagină cu o imagine trunchiată

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Deplasaţi ghidajele pentru hârtie din tavă în poziţia corectă pentru hârtia încărcată.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Îndepărtaţi şi apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Tonerul se desprinde uşor de pe hârtie

Acţiune

Da

Nu

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul, textura şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.

Tonerul se ia în continuare?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Densitate de tipărire neuniformă

O imprimare cu densitate neuniformă

Acţiune

Da

Nu

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.


Densitatea de tipărire este neuniformă?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Linii sau dungi verticale, închise la culoare

O pagină cu linii orizontale întrerupte

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul, textura şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii sau dungi verticale, închise la culoare?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

 1. Încărcaţi hârtie dintr-un pachet nou.

  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidităţii ridicate. Păstraţi hârtia în ambalajul original până când o încărcaţi.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii sau dungi verticale, închise la culoare?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Îndepărtaţi şi apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii sau dungi verticale, închise la culoare?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii sau dungi verticale, închise la culoare?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Linii verticale albe

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi tipul şi greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

Verificaţi dacă utilizaţi tipul recomandat de hârtie.

 1. Încărcaţi tava specificată sau alimentatorul cu tipul de hârtie recomandat.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

 1. Îndepărtaţi, apoi reinstalaţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea, nu atingeţi partea de jos a unităţii imagistice sau a kitului de imagistică.

 2. Retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?

Treceţi la pasul 4.

Problema este rezolvată.

Pas 4

Înlocuiţi unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteţi lucrarea de imprimare.


Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Imprimanta nu răspunde

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Conectaţi cablul de tensiune la priza electrică.

pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.


Răspunde imprimanta?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

Verificaţi dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.


Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?

Aduceţi comutatorul în poziţia „pornit” sau resetaţi releul.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

Verificaţi dacă imprimanta este pornită.


Este imprimanta pornită?

Treceţi la pasul 4.

Porniţi imprimanta.

Pas 4

Verificaţi dacă imprimanta este în modul repaus sau hibernare.


Este imprimanta în modul repaus sau în modul hibernare?

Apăsaţi butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.

Treceţi la pasul 5.

Pas 5

Verificaţi dacă cablurile care fac legătura între imprimantă şi calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.


Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?

Treceţi la pasul 6.

Asiguraţi-vă că se potrivesc următoarele:

 • Cablul USB cu portul USB al imprimantei

 • Cablul Ethernet cu portul Ethernet al imprimantei

Pas 6

Opriţi imprimanta, reinstalaţi hardware-ul opțional şi apoi reporniţi-o.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu opţiunea.


Răspunde imprimanta?

Problema este rezolvată

Treceţi la pasul 7.

Pas 7

Instalaţi driverul corect de imprimare.


Răspunde imprimanta?

Problema este rezolvată

Treceţi la pasul 8.

Pas 8

Opriţi imprimanta, aşteptaţi aproximativ 10 secunde, apoi reporniţi-o.


Răspunde imprimanta?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Operaţiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

 1. Verificaţi dacă imprimaţi pe o hârtie acceptată.

 2. Imprimaţi documentul.


A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 2.

Pas 2

 1. În funcţie de sistemul de operare, specificaţi dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferinţe imprimare) sau Print (Imprimare).

  Note:

  • Asiguraţi-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.
  • De asemenea, puteţi schimba setările din panoul de control al imprimantei.
 2. Imprimaţi documentul.


A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?

Problema este rezolvată.

Treceţi la pasul 3.

Pas 3

 1. Verificaţi dacă tăvile nu sunt conectate.

 2. Imprimaţi documentul.


A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.