Declaraţie privind volatilitatea

Imprimanta conţine diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv şi de reţea, precum şi date de utilizator.

Tip de memorie

Descriere

Memoria volatilă

Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.

Memoria nevolatilă

Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului, informaţiile de reţea, setările pentru marcaje şi soluţiile încorporate.

Memoria hard diskului

Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcţionalitate specifică imprimantei. Aceasta permite imprimantei să reţină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, precum şi datele asociate cu formularele şi cu fonturile.


Ştergeţi conţinutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situaţii:

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidenţiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

Notă: Majoritatea datelor pot fi şterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ştergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.