Probleme la conexiunea de reţea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Asiguraţi-vă că utilizaţi un browser compatibil:

 • Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioară

 • Safari versiunea 8.0.3 sau ulterioară

 • Google ChromeTM

 • Mozilla Firefox


Browserul dvs. este compatibil?

Treceţi la pasul 2.

Instalaţi un browser compatibil.

Pas 2

Asiguraţi-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.

Vizualizaţi adresa IP a imprimantei:

 • Din ecranul de început

 • Din secţiunea TCP/IP a meniului Reţele/porturi

 • Prin imprimarea unei pagini cu setări de reţea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secţiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.


Este corectă adresa IP a imprimantei?

Treceţi la pasul 3.

Introduceţi adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.

Pas 3

Verificaţi dacă imprimanta este pornită.


Este imprimanta pornită?

Treceţi la pasul 4.

Porniţi imprimanta.

Pas 4

Verificaţi dacă conexiunea în reţea funcţionează.


Funcţionează conexiunea în reţea?

Treceţi la pasul 5.

Contactaţi administratorul.

Pas 5

Asiguraţi-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă şi serverul de tipărire.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia de configurare furnizată împreună cu imprimanta.


Sunt conexiunile cablurilor sigure?

Treceţi la pasul 6.

Securizaţi conexiunile prin cablu.

Pas 6

Verificaţi dacă serverele proxy web sunt dezactivate.


Sunt dezactivate serverele proxy web?

Treceţi la pasul 7.

Contactaţi administratorul.

Pas 7

Accesarea serverului Embedded Web Server.


S-a deschis serverul EWS?

Problema este rezolvată.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi.


Nu se poate citi unitatea flash

Acţiune

Da

Nu

Pas 1

Verificaţi dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.

Notă: Unitatea flash nu va funcţiona când este introdusă în portul USB din spate.


Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?

Treceţi la pasul 2.

Problema este rezolvată.

Pas 2

Verificaţi dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate


Încă mai este afişat mesajul de eroare?

Treceţi la pasul 3.

Problema este rezolvată.

Pas 3

Verificaţi dacă portul USB frontal este dezactivat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Activarea portului USB.


Încă mai este afişat mesajul de eroare?

Contact asistenţa pentru clienţi.

Problema este rezolvată.


Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > USB > Activare port USB.

Verificarea conectivităţii imprimantei

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Rapoarte > Reţea > Pagină configurare reţea.

 2. Consultaţi prima secţiune a paginii de configurare pentru reţea şi confirmaţi dacă starea este Connected (Conectat).

  Dacă starea afişată este Neconectat, conexiunea la reţeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecţiune a cablului de reţea. Contactaţi administratorul pentru asistenţă.