Utilizare panou de comandă

Panoul de control al imprimantei şi părţile acestuia
 

Utilizaţi

Pentru

1

Afişaj

  • Vizualizaţi mesajele imprimantei şi starea alimentării.

  • Configuraţi şi utilizaţi imprimanta.

2

Buton Pagină de pornire

Revine la ecranul de pornire.

3

Tastatură

Introduceţi numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.

4

Buton Pornire

  • Porniţi sau opriţi imprimanta.

    Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, menţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.

  • Configuraţi imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.

  • Activaţi imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.

5

Butoanele Oprire sau Revocare

Opriţi lucrarea curentă.

6

LED indicator

Vizualizarea stării imprimantei.

7

Butoane de volum

Reglaţi volumul căştilor sau al difuzorului.

8

Port pentru căşti sau difuzor

Ataşaţi o pereche de căşti sau un difuzor.

9

Buton deplasare înapoi

Deplasaţi cursorul înapoi şi ştergeţi caracterele într-un câmp de intrare.