Utilizarea funcţiei de personalizare a ecranului

Schimbarea tapetului

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Schimbare fundal.

  2. Selectaţi o imagine pe care să o folosiţi.

  3. Aplicaţi modificările.

Crearea unei expuneri de diapozitive

Înainte de a începe, configuraţi setările expunerii de diapozitive. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul.

  1. Introduceţi o unitate flash în portul USB frontal.

  2. Din ecranul de pornire, atingeţi Expunere diapozitive.

    Notă: Imaginile sunt afişate în ordine alfabetică.