Konvencije

Napomena: Napomena identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.

Upozorenje: Upozorenje identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.

Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ukazuje na rizik od povrede.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Ukazuje na rizik od strujnog udara.
ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Ukazuje na opasnost od lomljenja.
ikona opreza za opasnost od prikleštenja OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.
ikona opreza za rotirajuća krila ventilatora OPREZ - ROTIRAJUĆA KRILA VENTILATORA: Ukazuje na rizik od posekotina od krilaca ventilatora u pokretu.