Aktiviranje glasovnog navođenja

Sa kontrolne table

  1. Pritisnite i zadržite taster 5 dok ne budete čuli glasovnu poruku.

  2. Izaberite U redu.

Sa tastature

  1. Pritisnite i zadržite taster 5 dok ne budete čuli glasovnu poruku.

  2. Pritisnite Tab da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Napomene: