Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Adresar.

 3. Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

  Napomena: Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.
 4. Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

 5. Primenite promene.

Dodavanje grupa

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Adresar.

 3. U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

  Napomena: Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.
 4. Primenite promene.

Uređivanje kontakata ili grupa

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Adresar.

 3. Obavite jednu od sledećih stvari:

  • U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.

  • U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

 4. Primenite promene.

Brisanje kontakata ili grupa

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Adresar.

 3. Obavite jednu od sledećih stvari:

  • U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.

  • U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.