Otkazivanje zadatka štampe

Sa kontrolne table štampača

  1. Na početnom ekranu dodirnite Red za čekanje za zadatke.

    Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.
  2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Sa računara

  1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  2. Izaberite zadatak za otkazivanje.