Konfiguracije štampača

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje opcija na štampač ili višenamenski štampač može da zahteva upotrebu pokretnog postolja, nameštaja ili drugih dodataka kako bi se sprečila nestabilnost koja može da dovede do povreda. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite ovde: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Možete da konfigurišete štampač dodavanjem tri opcione fioke za 550 listova ili opcionu fioku za 2200 listova.

Štampač koji se konfiguriše sa svojim hardverskim opcijama.

1

Kontrolna tabla

2

Finišer za heftanje

3

Standardna polica

4

Standardna fioka za 550 listova

5

Opcione fioke za 550 listova

6

Opciona fioka za 2200 listova

7

Višenamenski ulagač