Konfigurisanje poverljivih zadataka

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja.

 2. Konfigurišite postavke.

  Korišćenje

  Za

  Maks. nevažeći PIN

  Ograničite koliko puta nevažeći PIN može da se unese.

  Napomena: Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.

  Istek poverljivog zadatka

  Podesite koliko vremena treba da prođe pre nego što poverljivi zadaci budu automatski izbrisani iz memorije štampača.

  Napomena: Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok se ne prijavite i oslobodite ili izbrišite ih ručno.

  Ponovi istek zadatka

  Podesite koliko vremena treba da prođe pre nego što ponavljajući zadaci budu automatski izbrisani iz memorije štampača.

  Napomena: Ponavljajući zadržani zadaci se čuvaju tako da dodatne kopije mogu da se odštampaju kasnije.

  Istek zadatka verifikacije

  Podesite koliko vremena treba da prođe pre nego što zadaci verifikovanja budu automatski izbrisani iz memorije štampača.

  Napomena: Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.

  Istek rezervisanog zadatka

  Podesite koliko vremena treba da prođe pre nego što rezervisani zadaci budu izbrisani bez štampanja.

  Napomena: Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.