Konfigurisanje šifrovanja čvrstog diska štampača

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Šifrovanje čvrstog diska > Pokreni šifrovanje.

    Napomena: Omogućavanjem šifrovanja čvrstog diska obrisaće se sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.
  2. Pratite uputstva na ekranu.

    Napomene: