Umrežavanje

Napomena: Kupite bežični mrežni adapter MarkNet(TM) N8360 pre povezivanja štampača na bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju bežičnog mrežnog adaptera potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Menjanje postavki porta nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

Napomene:

Za korisnike operativnog sistema Windows
 1. Otvorite fasciklu Štampači.

 2. Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.

 3. Konfigurišite port sa liste.

 4. Ažurirajte IP adresu.

 5. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara
 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.

 2. Unesite IP adresu u polje za adresu.

 3. Primenite promene.