Prilagođavanje početnog ekrana

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog ekrana.

  3. Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

  4. Primenite promene.