Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomene:

Moguće oblasti zaglavljivanja u štampaču.
 

Mesta zaglavljivanja

1

Višenamenski ulagač

2

Jedinica za dvostrano štampanje

3

Jedinica za nanošenje tonera

4

Standardna polica

5

Vrata G

6

Vrata F

7

Fioke