Zaglavljen papir u vratima B

Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

 4. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 5. Zatvorite vrata B.

Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

 4. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 5. Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje i vrata B.