Zaglavljen papir u korpi finišera

  1. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  2. Otvorite vrata F.

  3. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  4. Zatvorite vrata F.