Zaglavljen papir u standardnoj korpi

  1. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  2. Otvorite vrata B, a zatim uklonite komadiće papira.

    ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  3. Zatvorite vrata B.