Papir zaglavljen u fiokama

  1. Izvucite fioku.

  2. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  3. Umetnite fioku.

  4. Otvorite poklopac fioke.

  5. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  6. Zatvorite poklopac fioke.