Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

  1. Uklonite papir iz višenemenskog ulagača.

  2. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  3. Otvorite vrata B, a zatim uklonite komadiće papira.

    ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  4. Zatvorite vrata B.

  5. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  6. Ponovo ubacite papir.