Povezivanje fioka

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Papir.

  3. Uklopite veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

    Napomena: Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema papir iste veličine ili tipa.
  4. Sačuvajte postavke.

Napomena: Možete i da promenite postavke veličine i tipa papira na kontrolnoj tabli štampača.
Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.