Punjenje višenamenskog ulagača

  1. Otvorite višenamenski ulagač.

  2. Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji stavljate.

  3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  4. Stavite papir.

  5. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira da odgovara papiru stavljenom u fioku.