Punjenje fioka

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste umanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku punite odvojeno. Sve ostale fioke držite zatvorene dok vam ne budu trebale.
 1. Izvucite fioku.

  Napomena: Nemojte da uklanjate fioku dok štampač štampa.
 2. Prilagodite vođice da odgovaraju veličini papira koji stavljate.

  Napomena: Koristite indikatore na dnu fioke da biste pozicionirali fioke.
 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 4. Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

  Napomene:

 5. Umetnite fioku.

  Ako stavljate papir koji nije obični, podesite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u fioku.