Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

Provera statusa delova i potrošnog materijala

 1. Na početnom ekranu dodirnite Status/potrošni materijal.

 2. Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

 3. Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

CS820 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Stavka

Sjedinjene Američke Država i Kanada

Evropski ekonomski prostor (EEA+)

Ostatak Evrope, Bliski i Srednji Istok i Afrika (RoEMEA)

Distribucija u Latinskoj Americi (LAD)

Ostatak regiona Azija-Pacifik (RoAP)

Australija i Novi Zeland (ANZ)

Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

   

Crna

72K10K0

72K20K0

72K50K0

72K70K0

72K30K0

72K60K0

Cijan

72K10C0

72K20C0

72K50C0

72K70C0

72K30C0

72K60C0

Magenta

72K10M0

72K20M0

72K50M0

72K70M0

72K30M0

72K60M0

Žuta

72K10Y0

72K20Y0

72K50Y0

72K70Y0

72K30Y0

72K60Y0

Kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje

   

Crna

72K1XK0

72K2XK0

72K5XK0

72K4XK0

72K3XK0

72K6XK0

Cijan

72K1XC0

72K2XC0

72K5XC0

72K4XC0

72K3XC0

72K6XC0

Magenta

72K1XM0

72K2XM0

72K5XM0

72K4XM0

72K3XM0

72K6XM0

Žuta

72K1XY0

72K2XY0

72K5XY0

72K4XY0

72K3XY0

72K6XY0


CS820 Obični kertridži

Stavka

Globalno

Obični kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja

Crna

72K0X10

Cijan

72K0X20

Magenta

72K0X30

Žuta

72K0X40


CS827 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Stavka

Sjedinjene Američke Država i Kanada

Evropski ekonomski prostor (EEA+)

Ostatak Evrope, Bliski i Srednji Istok i Afrika (RoEMEA)

Distribucija u Latinskoj Americi (LAD)

Ostatak regiona Azija-Pacifik (RoAP)

Australija i Novi Zeland (ANZ)

Obični kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Crna

73B10K0

73B20K0

73B50K0

73B40K0

73B30K0

73B60K0

Cijan

73B10C0

73B20C0

73B50C0

73B40C0

73B30C0

73B60C0

Magenta

73B10M0

73B20M0

73B50M0

73B40M0

73B30M0

73B60M0

Žuta

73B10Y0

73B20Y0

73B50Y0

73B40Y0

73B30Y0

73B60Y0


CS827 Obični kertridži

Stavka

Globalno

Obični kertridži sa tonerom

Crna

73B0010

Cijan

73B0020

Magenta

73B0030

Žuta

73B0040


Naručivanje jedinice fotoprovodnika

Stavka

Broj dela

Jedinica fotoprovodnika (pakovanje sa 1 kom.)

72K0P00

Jedinica fotoprovodnika (pakovanje sa 3 kom.)

72K0Q00


Naručivanje jedinica razvijača

Stavka

Broj dela

Program za vraćanje jedinice razvijača

Jedinica crnog razvijača

72K0DK0

Komplet razvijača u boji (CMŽ)

72K0DV0

Jedinica cijan razvijača

72K0DC0

Jedinica magenta razvijača

72K0DM0

Jedinica žutog razvijača

72K0DY0

Jedinice običnog razvijača

Jedinica crnog razvijača

72K0D10

Komplet razvijača u boji (CMŽ)

72K0D50

Jedinica cijan razvijača

72K0D20

Jedinica magenta razvijača

72K0D30

Jedinica žutog razvijača

72K0D40


Naručivanje kombinovanog paketa sa razvijačem i jedinicom fotoprovodnika

Stavka

Sve zemlje i regioni

Kombinovani paket sa razvijačem i jedinicom fotoprovodnika u okviru programa za vraćanje

Crna

72K0FK0

U boji (CMY)

72K0FV0

Standardni kombinovani paket sa razvijačem i jedinicom fotoprovodnika

 

Crna

72K0F10

U boji (CMY)

72K0F50


Naručivanje kertridža za heftanje

Stavka

Broj dela

Kertridži za heftanje

25A0013


Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka

Broj dela

Boca otpadnog tonera

72K0W00


Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Potrošni materijal > Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu.

 3. Izaberite tip obaveštenja.

 4. Primenite promene.