Štampanje zadržanih zadataka

  1. U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.

  2. Izaberite štampač, a zatim uradite sledeće:

  3. Izaberite tip zadatka štampanja.

  4. Po potrebi, dodelite korisničko ime.

  5. Pošaljite zadatak štampe.

  6. Na početnom ekranu štampača dodirnite Zadržani zadaci.

  7. Pošaljite zadatak štampe.