Obrasci štampanja

  1. Sa početnog ekrana dođite do stavke:

    Obrasci i omiljene stavke > izaberite obrazac > Štampanje

  2. Po potrebi, konfigurišite postavke štampanja.

  3. Pošaljite zadatak štampanja.