Štampanje sa fleš uređaja

 1. Umetnite fleš uređaj u USB port.

  Napomene:

 2. Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.

  Po potrebi, konfigurišite druge postavke štampanja.

 3. Pošaljite zadatak štampanja.

  Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite USB jedinica.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da e štampač ili fleš uređaj u prikazanoj oblasti dok aktivno štampa, očitava ili upisuje sa memorijske kartice. Može da dođe do gubitka podataka ili neispravnog rada.