Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

LexmarkTM Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

 1. Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

  Napomena: Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.
 2. Izaberite štampač.

 3. Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM je usluga za mobilno štampanje koja kompatibilnm aplikacijama na mobilnim uređajima omogućava da štampaju na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

 2. Dodirnite Odštampaj, a zatim izaberite štampač.

 3. Pošaljite zadatak štampe.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 4.4 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Pre štampanja proverite da li je omogućena funkcija Mopria Print Service.
 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

 2. Dodirnite Odštampaj, a zatim izaberite štampač.

 3. Pošaljite zadatak štampe.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

 2. Izaberite stavku za štampu, a zatim dodirnite ikonu za deljenje.

 3. Dodirnite Odštampaj, a zatim izaberite štampač.

 4. Odštampajte dokument.