Štampanje stranice sa postavkama menija

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija.