Recikliranje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

  1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

  2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena: Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

  1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

  2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.