Zamena delova i potrošnog materijala

Zamena jedinice razvijača

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Uklonite jedinicu za izradu slika.

 4. Uklonite jedinicu razvijača.

 5. Otpakujte novu jedinicu razvijača, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

 6. Umetnite novu jedinicu razvijača.

 7. Umetnite jedinicu za izradu slika.

 8. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 9. Zatvorite vrata A.

Zamena jedinice za nanošenje tonera

 1. Isključite štampač.

 2. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 3. Uklonite jedinicu za nanošenje tonera.

 4. Otpakujte novu jedinicu za nanošenje tonera.

 5. Očistite sočivo jedinice za nanošenje tonera pomoću pamučne krpice koja je isporučena u pakovanju.

 6. Umetnite novu jedinicu za nanošenje tonera tako da klikne na mesto.

 7. Zatvorite vrata B.

 8. Uključite štampač.

Zamena jedinice fotoprovodnika

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Uklonite jedinicu za izradu slika.

 4. Uklonite jedinicu fotoprovodnika.

 5. Otpakujte novu jedinicu fotoprovodnika, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.
 6. Umetnite novu jedinicu fotoprovodnika.

 7. Umetnite jedinicu za izradu slika.

 8. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 9. Zatvorite vrata A.

Zamena jedinice za izradu slika

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Uklonite jedinicu za izradu slika.

 4. Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.
 5. Umetnite novu jedinicu za izradu slika.

 6. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 7. Zatvorite vrata A.

Zamena kertridža sa tonerom

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom.

 3. Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

 4. Umetnite novi kertridž sa tonerom tako da klikne na mesto.

 5. Zatvorite vrata A.

Zamena boce otpadnog tonera

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu otpadnog tonera.

 3. Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

 4. Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

 5. Zatvorite vrata A.

Zamena prenosnog kaiša

 1. Isključite štampač.

 2. Otvorite vrata A.

 3. Uklonite bocu za otpadni toner.

 4. Otvorite vrata A1.

 5. Uklonite prenosni kaiš.

 6. Otpakujte novi prenosni kaiš, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Prenosni kaiš nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete prenosni kaiš. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.
  Modul za prenos je otpakovan.
 7. Umetnite novi prenosni kaiš tako da klikne na mesto.

 8. Zatvorite vrata A1.

 9. Umetnite bocu otpadnog tonera.

 10. Zatvorite vrata A.

 11. Uključite štampač.

Zamena prenosnog valjka

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite valjak za prenos.

 3. Otpakujte novi valjak za prenos.

  Napomena: Nemojte da uklanjate beli materijal za pakovanje.
 4. Umetnite novi valjak za prenos.

 5. Uklonite beli materijal za pakovanje.

 6. Zatvorite vrata B.

Zamena valjka za prihvat

Zamena valjka za prihvat u fioci za 550 listova
 1. Isključite štampač.

 2. Uklonite fioku.

 3. Uklonite valjak za prihvat.

 4. Otpakujte novi valjak za prihvat.

 5. Umetnite novi valjak za prihvat tako da klikne na mesto.

 6. Umetnite fioku.

 7. Uključite štampač.

Zamena valjka za prihvat u fioci za 2200 listova
 1. Isključite štampač.

 2. Izvucite fioku, a zatim je otključajte.

 3. Uklonite fioku.

 4. Uklonite valjak za prihvat.

 5. Otpakujte novi valjak za prihvat.

 6. Umetnite novi valjak za prihvat tako da klikne na mesto.

 7. Umetnite fioku.

 8. Uključite štampač.

Zamena podloge separatora

 1. Izvucite fioku.

 2. Izvadite podlogu separatora.

 3. Otpakujte novu podlogu separatora.

 4. Umetnite novu podlogu separatora tako da legne na mesto.

 5. Umetnite fioku.

Zamena kertridža za heftanje

Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje

 1. Otvorite vrata G.

 2. Uklonite kertridž za heftanje.

 3. Otpakujte novi kertridž za heftanje.

 4. Umetnite novi kertridž za heftanje tako da klikne na mesto.

 5. Zatvorite vrata G.

Zamena držača kertridža za heftanje u finišeru za heftanje

 1. Otvorite vrata G.

 2. Izvucite držač kertridža za heftanje.

 3. Uklonite kertridž za heftanje iz držača.

 4. Otpakujte novi držač kertridža za heftanje.

 5. Umetnite kertridž za heftanje u novi držač dok ne klikne na mesto.

 6. Umetnite držač kertridža za heftanje.

 7. Zatvorite vrata G.