Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke > Vrati postavke > Vrati sve postavke > VRATI > Počni.

Više informacija potražite ovde: Brisanje memorije štampača.