Izbor lokacije za štampač

Prilikom izbora lokacije za štampač, ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata, kao i za instaliranje hardverskih opcija.