Odlaganje potrošnog materijala

Odaberite hladno i čisto mesto za odlaganje potrošnog materijala za štampač. Potrošni materijal odložite u ispravnom položaju i originalnom pakovanju dok ne budete spremni da ga upotrebite.

Nemojte da izlažete potrošni materijal: