Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

Posetite lokaciju http://support.lexmark.com da biste dobili podršku putem e-pošte ili ćaskanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite http://support.lexmark.com.