Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator

Status štampača

Isklj.

Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.

Plava

Štampač je spreman ili obrađuje podatke.

Crvena

Štampač zahteva intervenciju korisnika.


Svetlo dugmeta za napajanje

Status štampača

Isklj.

Štampač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.

Puna žuta

Štampač je u režimu mirovanja.

Trepćuća žuta

Štampač je u režimu hibernacije.