Korišćenje početnog ekrana

Kada je štampač uključen, ekran prikazuje početni ekran. Pomoću dugmadi i ikona na početnom ekranu pokrenite neku radnju.

Napomena: Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.
Početni ekran štampača

Dodirnite

Za

1

Status/potrošni materijal

  • Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.

  • Prikazivanje dodatnih informacija o upozorenju štampača i poruci, i kako da ih rešite.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

2

Red za čekanje za zadatke

Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

3

Promeni jezik

Menjanje jezika na ekranu štampača.

4

Postavke

Pristup menijima štampača.

5

USB jedinica

Prikaz, izbor ili štampanje fotografija i dokumenata sa fleš uređaja.

6

Zadržani zadaci

Prikazivanje svih trenutnih zadržanih zadataka štampanja.


Ove postavke mogu da se prikazuju i na početnom ekranu

Dodirnite

Za

Obeleživači

Pristup obeleživačima.

Profili aplikacija

Pristup profilima aplikacija.

Zaključaj uređaj

Sprečavanje korisnika da pristupe funkcijama štampača sa početnog ekrana.