Konvencije

Napomena: Napomena identifikuje informacije koje mogu da vam pomognu.

Upozorenje: Upozorenje identifikuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ukazuje na rizik od povrede.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Ukazuje na rizik od strujnog udara.
ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Ukazuje na opasnost od prignječenja.
ikona opreza za opasnost od prikleštenja OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.