Čišćenje delova štampača

Čišćenje štampača

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

 3. Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

 4. Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

  Napomene:

  • Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
  • Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.
 5. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Čišćenje sočiva glave za štampanje

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 4. Vratite brisač na mesto.

 5. Umetnite bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

Pražnjenje kutije bušača rupa

 1. Otvorite vrata H.

 2. Izvadite kutiju bušača rupa i ispraznite je.

 3. Umetnite kutiju bušača rupa.

 4. Zatvorite vrata.