Konfigurisanje ekoloških postavki

  1. Na početnom ekranu dodirnite Ekološke postavke.

  2. Konfigurišite eko-režim ili planirane režime napajanja.

  3. Primenite promene.