Umrežavanje

Napomena: Kupite bežični mrežni adapter MarkNetTM N8370 pre povezivanja štampača na bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju bežičnog mrežnog adaptera potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.

Korišćenje kontrolne table
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu.

 2. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 3. Napomena: Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.
Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant
 1. U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite iz Google Play prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

 2. Na početnom ekranu štampača dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača.

 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

  Napomena: Ako je potrebno, dajte dozvole.
 4. Dodirnite Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke.

 5. Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

 6. Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite Podešavanje Wi-Fi mreže

 7. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 8. Dodirnite Gotovo.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta.

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod.

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.

 3. Odaberite SSID štampača.

 4. Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

  Napomena: Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.
 3. Unesite PSK.

  Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

Napomene:

Za korisnike Windows-a
 1. Otvorite fasciklu sa štampačima.

 2. Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.

 3. Konfigurišite port sa liste.

 4. Ažurirajte IP adresu.

 5. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh-a
 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.

 2. Unesite IP adresu u polje za adresu.

 3. Primenite promene.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.

 2. Pratite uputstva na ekranu.