Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na stavku Obeleživači > Dodaj obeleživač, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

 3. Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.

  • Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte myWebsite.com/sample.pdf umesto da otkucate 123.123.123.123/sample.pdf. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.

  • Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, myServer/myDirectory. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.

  • Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, myServer/myShare/myFile.pdf. Unesite ime mrežnog domena.

  • Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

  Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

  Napomena: Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.
 4. Kliknite na Sačuvaj.

Kreiranje fascikli

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na stavku Obeleživači > Dodaj fasciklu, a zatim ukucajte naziv fascikle.

  Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.
 3. Kliknite na Sačuvaj.

Napomena: Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte Kreiranje obeleživača.