Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje.

  2. Pratite uputstva na ekranu.

Napomene: