Brisanje memorije čvrstog diska štampača

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obriši sve informacije na čvrstom disku, a zatim dodirnite IZBRIŠI.

  3. Izaberite metod brisanja podataka.

  4. Započnite operaciju.

Napomena: Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.