Pomoć

Stavka menija

Opis

Odštampaj sve vodiče

Štampa sve vodiče

Vodič za kvalitet boja

Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom boja

Vodič za povezivanje

Pruža informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu

Vodič sa informacijama

Pruža informacije o štampaču

Vodič za medijume

Pruža informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma

Vodič za pomeranje

Pruža informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača

Vodič za kvalitet štampe

Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe

Vodič za potrošni materijal

Pruža informacije o naručivanju potrošnog materijala