Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomena: Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na vrednost Uključeno ili Automatsko, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.
Moguće oblasti zaglavljivanja u štampaču.
 

Mesta zaglavljivanja

1

Vrata C

2

Vrata D

3

Višenamenski ulagač

4

fioka od 3000 listova

5

fioka od 2 x 500 ili 2500 listova

6

Finišer za heftanje

7

Finišer

  • Finišer za brošure

  • Finišer za heftanje i bušenje rupa