Softver

Instaliranje softvera štampača

 1. Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

  • Sa priloženog CD medija sa softverom.

  • Posetite lokaciju http://support.lexmark.com, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

 2. Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

 3. Za korisnike Macintosh računara, dodajte štampač.

  Napomena: IP adresu štampača saznajte na početnom ekranu.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

 1. Otvorite fasciklu Štampači.

 2. Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite Svojstva štampača.

  • Za starije verzije izaberite Svojstva.

 3. Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite Ažuriraj sada – pitaj štampač.

 4. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara

 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite Opcije i potrošni materijal.

 2. Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

 3. Primenite promene.