Zaglavljen papir u fioci od 3000 listova

  1. Pomerite fioku od 3000 listova.

  2. Uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  3. Otvorite vrata F, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

    Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  4. Zatvorite vrata, a zatim vratite fioku na mesto.